MENU du SITE

Le Fou de Coucou - 2013

le fou de coucou maakt (koekoeks-)klokken van materialen die zijn gevonden in de zee of op het terschellinger strand.

   -Hieronder vind u enkele voorbeelden:-